ad
Juridiskā palīdzība autovadītājiem
Vērā ņemamie apstākļi un noilgums
SākumlapaSoda piemērošana › Vērā ņemamie apstākļi un noilgums

Vērā ņemamie apstākļi un noilgums


Kādi apstākļi jāņem vērā, piemērojot administratīvo sodu?

Uzliekot administratīvo sodu, ir jāievēro virkne apsvērumu. Uzliekot sodu, ņem vērā izdarītā pārkāpuma raksturu, pārkāpēja personību, viņa vainas pakāpi, mantisko stāvokli, atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus. Atbildību mīkstina, piemēram, vaļsirdīga izdarītā nožēlošana. Atbildību pastiprina tādi apstākļi kā, piemēram, ja persona gada laikā atkārtoti izdara līdzīgu pārkāpumu. Lēmuma pieņēmējam jāizvērtē arī lietderības apsvērumi.

Kāds ir noilgums administratīvā pārkāpuma lietā un pēc kāda termiņa persona ir atzīstama par administratīvi nesodītu?

Lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā var uzsākt ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas. Ja saņemts atteikums uzsākt kriminālprocesu vai kriminālprocess izbeigts, bet ir konstatējamas administratīvā pārkāpuma pazīmes, lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā var uzsākt ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu vai par tā izbeigšanu. Lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā izbeidz, ja deviņu mēnešu laikā no administratīvā pārkāpuma lietas uzsākšanas dienas nav pieņemts lēmums par soda piemērošanu.

Ja administratīvi sodītā persona gada laikā no dienas, kad beigusies soda izpildīšana, nav izdarījusi jaunu administratīvo sodu, tā atzīstama par administratīvi nesodītu.

E.Džeriņš, mag.iur.


[03.10.2013]
ad
Sodi un punkti