ad
Juridiskā palīdzība autovadītājiem
Administratīvo sodu veidi
SākumlapaSoda piemērošana › Administratīvo sodu veidi

Administratīvo sodu veidi


Kādus administratīvos sodus var piemērot par pārkāpumiem ceļu satiksmē?

 

1) brīdinājums

Brīdinājumu izsaka rakstveidā, kad sankcija paredz tādu soda veidu. Piemēram, par ātruma pārsniegšanu līdz 20 km/h ārpus apdzīvotas vietas izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu LVL 5,00 apmērā. Brīdinājums arī ir sods. Policija piemēro brīdinājumu, ja iepriekš nav izdarīti pārkāpumi, pārkāpums izdarīts aiz neuzmanības vai persona ir atzīstama par administratīvi nesodītu.

2) naudas sods

Visizplatītākais soda veids, kurš ir paredzēts visās sankcijās. Saskaņā ar policijas vadlīnijām sākotnēji tiek noteikts vidējais piemērojamā tiesību normā paredzētais naudas soda apmērs. Par katru vainu mīkstinošu vai pastiprinošu apstākli sods tiek attiecīgi samazināts vai palielināts par 10 procentiem. Aiz neuzmanības izdarīta pārkāpuma gadījumā sods var tikt samazināts par 10-30%, bet nodoma gadījumā to var palielināt par 10-40%.

3) administratīvā pārkāpuma priekšmeta vai izdarīšanas rīka konfiskācija

Tiek konfiscēts radara detektors vai antiradars, ja ar tiem aprīkots transportlīdzeklis.

4) transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana

Tiesību atņemšanu piemēro uz laiku no 15 diennaktīm līdz 4 gadiem par rupju vai sistemātisku tiesību izmantošanas kārtības pārkāpšanu, piemēram, par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā. Sankcijās, kurās nav noteikts konstants tiesību atņemšanas termiņš, policija un arī tiesa nosacīti vadās pēc tiem pašiem principiem, kuri minēti pie naudas soda piemērošanas.

5) administratīvais arests

Administratīvo arestu līdz 15 diennaktīm piemēro tiesa tikai izņēmuma gadījumos par atsevišķiem pārkāpuma veidiem. Pamatā runa ir par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola, narkotisko, toksisko u.c. apreibinošo vielu iespaidā vai bēgšanu no policijas. Administratīvo arestu nevar piemērot personai, kura nav sasniegusi astoņpadsmit gadu vecumu, pirmās vai otrās grupas invalīdam, grūtniecei, kā arī personai, kura ir vienīgais aizbildnis bērnam.

E.Džeriņš, mag. iur.


[01.10.2013]
ad
Sodi un punkti