ad
Juridiskā palīdzība autovadītājiem
Transportlīdzekļa apturēšana
SākumlapaApturēšana › Transportlīdzekļa apturēšana

Transportlīdzekļa apturēšana


Kas drīkst apturēt transportlīdzekli?

Transportlīdzekļa apturēšanu drīkst veikt tikai likumā noteiktās personas. Ikdienas ceļu satiksmē tā parasti ir tikai policija (t.sk. pašvaldības policija, kurai ir ierobežotas tiesības sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu par ceļu satiksmes noteikumu jeb CSN pārkāpumiem). Personām, kuras uzrauga ceļu satiksmi, uz ceļa jebkurā diennakts laikā jābūt labi saredzamā attiecīgā formas tērpā ar gaismu atstarojoša materiāla elementiem un ar atšķirības zīmi, jābūt klāt dienesta apliecībai.

Kādos gadījumos drīkst apturēt transportlīdzekli?

Transportlīdzekļa apturēšanu drīkst izdarīt tikai tad, ja ir pamats domāt, ka transportlīdzekļa vadītājs pārkāpis ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu prasības vai transportlīdzeklis tiek izmantots likumpārkāpuma izdarīšanā. Visi tie gadījumi, kad transportlīdzekļi tiek apturēts dokumentu pārbaudei ir pretlikumīgi. Likums nosaka vienu izņēmumu - reidi, taču autora ieskatā arī šis likumā noteiktais izņēmums ir antikonstitucionāls.

Kā drīkst apturēt transportlīdzekli?

Transportlīdzekļa apturēšanu drīkst izdarīt tikai CSN noteiktajos veidos:

(1) ar horizontāli vērstu zizli vai roku, atrodoties uz (pie) brauktuves vai no policijas transportlīdzekļa;

(2) ar skaļruņa palīdzību no policijas transportlīdzekļa.

Operatīvo transportlīdzekļu zilās bākugunis un skaņu signāls ir domāti uzmanības piesaistīšanai, bet transportlīdzeklis nav jāaptur. Sarkanās bākugunis ir domātas tikai kolonnu pavadīšanai, nevis stādināšanai. CSN neparedz tādu stādināšanas veidu kā sarkanās bākugunis. Gadījumi, kad stādināšana notiek ar bākuguņu palīdzību, ir tikai nezināšana.

Kādās vietās drīkst apturēt transportlīdzekli?

Transportlīdzekļus aizliegts apturēt vietās, kur aizliegts apstāties un stāvēt, krustojumu robežās un citās bīstamās vietās, kas var apdraudēt ceļu satiksmes drošību. Tāpat nav atļauts apturēt transportlīdzekli no pretējās kustības joslas, ja ir divas un vairāk kustības joslas vienā virzienā. Saskaņā ar CSN 10.punktu policijai aizliegts radīt satiksmei bīstamas un traucējošas situācijas.

 

E.Džeriņš, mag.iur.


[02.10.2013]
ad
Sodi un punkti