ad
Juridiskā palīdzība autovadītājiem
Kā rīkoties?
SākumlapaApreibinošās vielas › Kā rīkoties?

Kā rīkoties?


1. Nedrīkst lietot recepšu medikamentus bez ārsta izrakstītas receptes.

2. Ja tiek lietoti recepšu medikamenti, tad rūpīgi jāiepazīstas ar medikamenta lietošanas instrukciju, kurā saskaņā ar MK noteikumu prasībām ir jābūt norādītai medikamenta ietekmei uz transportlīdzekļa vadīšanu. Turklāt instrukcija ir jāsaglabā (kā jau ievadā minēts, tad vienam un tam pašam medikamentam dažādi ražotāji var noteikt vairākkārtīgi atšķirīgu ietekmi), lai strīdus gadījumā to var uzrādīt tiesā. Taču diemžēl ir gadījumi, kad ražotāji ne vienmēr ieraksta vai pareizi ieraksta medikamenta lietošanas instrukcijā medikamenta patieso ietekmi uz transportlīdzekļa vadīšanu.

3. Pēc narkotiku lietošanas vispār jāaizmirst par transportlīdzekļu vadīšanu. Jebkurā gadījumā, ja kaut kad kaut kur lietotas narkotikas, tad vienmēr vajag atteikties no urīna nodošanas, pieprasot asins analīžu nodošanu. Ja asinīs nekonstatē nekādas vielas, tas nozīmē, ka persona nevar atrasties kaut kādu vielu ietekmē. Savukārt urīnā dažādas vielas var atrast pat vairākus mēnešus pēc lietošanas, kaut jebkāda ietekme uz transportlīdzekļu vadīšanu sen jau ir beigusies.

4. Ja ārsts medicīniskajā pārbaudē pieprasa tikai urīna nodošanu, bet atteikšanās gadījumā draud ar atbildību par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes (sods ir tieši tāds pats kā par transportlīdzekļa vadīšanu narkotiku ietekmē), tad obligāti jāpieprasa asins analīžu pieņemšana. Obligāti jāizlasa medicīniskās pārbaudes protokols, jo ir gadījumi, kad protokolā tiek norādīta atteikšanās no visu triju bioloģisko vižu paraugu nodošanas gadījumā, ja piedāvāts nodot tikai vienu paraugu. Šajā situācijā tas rakstveidā jānorāda medicīniskās pārbaudes protokolā, kur daudzi ieraksti ir šabloni vēl pirms pārbaudes sākuma.

5. Medicīniskajā pārbaudē arī jāseko līdzi citu medicīniskās pārbaudes protokolā esošo ierakstu precizitātei, jo tas tiek gatavots ar datoru un daudzi ieraksti tajā ir šablona formā vēl pirms pārbaudes sākuma.

6. Ja transportlīdzeklis netika vadīts, tad tas ir uzreiz skaidri jānorāda visos dokumentos. Šādā gadījumā administratīvā pārkāpuma protokolā paskaidrojumu sadaļā ir skaidri jānorāda, ka transportlīdzeklis netika vadīts (var pievienot paskaidrojumus ar sīkāku lietas apstākļu izklāstu, norādīt lieciniekus u.c.). Ja policija turpina apgalvot, ka it kā bijusi transportlīdzekļa vadīšana, tad nedrīkst atteikties no pārbaudes, jo par to ir tāds pats sods kā par transportlīdzekļa vadīšanu narkotisko vielu ietekmē.

7. Medicīnisko pārbaudi drīkst veikt sertificēts narkologs vai cits ārsts, kurš ir sertificēts veikt medicīnisko pārbaudi. Ārstam ir jāinformē autovadītājs par pārbaudes rezultātiem. Autovadītājam ir tiesības nepiekrist pārbaudes rezultātiem. Tādā gadījumā medicīniskās pārbaudes protokolu sagatavo tikai pēc atkārtotas paraugu analīžu veikšanas.

8. Ja vadītājs nepiekrīt analīžu rezultātiem, tad ir svarīgi rezultātu uzzināšanas brīdī (visbiežāk tas notiek policijā) rakstveidā to norādīt gan medicīniskās pārbaudes protokolā, gan administratīvā pārkāpuma protokolā. Turklāt vadītājs drīkst pieprasīt bioloģiskās vides paraugu atkārtotu pārbaudi, kura obligāti jāveic pirms lietvedības turpināšanas.

9. Atteikšanās no medicīniskās pārbaudes ir tikai tad, ja personai piedāvāts nodot visu trīs bioloģisko vižu paraugus - asinis, urīns un siekalas.

 

E.Džeriņš, mag.iur.


[04.10.2013]
ad
Sodi un punkti