ad
Juridiskā palīdzība autovadītājiem
Aizliegtās vielas un to ietekme
SākumlapaApreibinošās vielas › Aizliegtās vielas un to ietekme

Aizliegtās vielas un to ietekme


Kādas vielas ir aizliegtas?

Narkotiskās un psihotropās vielas ir uzskaitītas MK noteikumos Nr.847 „Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem” un tā pielikumos. Pie toksiskajām vielām pieskaitāma tehnisko šķīdinātāju, krāsu atšķaidītāju, acetona u.tml. ieelpošana apreibināšanās nolūkā. Citas apreibinošās vielas ir vielas, kuras neietilpst nevienā no iepriekšējām trijām kategorijām.

Būtiski ir nošķirt aizliegto vielu reibumu no medikamentozā reibuma. Par transportlīdzekļa vadīšanu, atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē sods ir administratīvais arests no 10 līdz 15 diennaktīm, naudas sods no LVL 800,00 līdz LVL 1 000,00 un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana uz 4 gadiem. Savukārt pat transportlīdzekļa vadīšanu uzmanību samazinošu medikamentu iespaidā tiek paredzēts tikai naudas sods no LVL 30,00 līdz LVL 200,00. Piemēram, klonazepāma lietošanas gadījumā, starpība starp šiem abiem sodiem ir atkarīga tikai no tā, vai medikaments bija ārsta izrakstīts.

Kā tiek nošķirts kaut kādas vielas lietošanas fakts no atrašanās vielas iespaidā?

Likums paredz divu faktu konstatāciju - vielas lietošanas fakts un atrašanās vielas iespaidā. Attiecīgi par katru no šiem faktiem ir paredzēts atšķirīgs sods. Diemžēl attiecībā uz autovadītājiem tiesiskais regulējums tiek regulāri pārkāpts, jo medicīniskās pārbaudes ārsti attiecībā uz autovadītājiem atzinumā diemžēl vienmēr norāda, ka ir konstatēts iespaids, ja organismā tiek atrasta kāda viela. Taču tas ir absurds, jo pēc marihuānas smēķēšanas Holandē iespaids ilgst maksimāli vienu dienu, bet lietošanas faktu urīnā var konstatēt pat 2,5 mēnešus pēc smēķēšanas. Ar lietošanas fakta konstatēšanu vien nepietiek, lai atzītu, ka transportlīdzekļa vadītājs atradās kaut kādu vielu iespaidā.

Taču visbiežāk iekrīt medikamentu lietotāji ar tādiem medikamentiem kā, piemēram, korvalols vai klonazepāms, kuru sastāvā ir psihotropās vielas. Saskaņā ar tiesu praksi no atbildības par atrašanos narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē var atbrīvot tikai tad, ja šīs vielas atrodas ārsta izrakstītu medikamentu sastāvā. Turklāt ir jābūt reģistrētai receptei un izdarītam attiecīgā medikamenta pirkumam.

E.Džeriņš, mag.iur.


[03.10.2013]
ad
Sodi un punkti