ad
Juridiskā palīdzība autovadītājiem
Par masveida alkometru lietošanas noteikumu pārkāpumiem Ziemassvētku reidu laikā
SākumlapaAlkohols › Par masveida alkometru lietošanas noteikumu pārkāpumiem Ziemassvētku reidu laikā

Par masveida alkometru lietošanas noteikumu pārkāpumiem Ziemassvētku reidu laikā


2013.gada 23.decembrī portālā tvnet.lv tika publicēts raksts: "Policija veic masveida reidus uz ceļiem; vietām rodas milzu sastrēgumi". Videoierakstā ir redzams, ka visas pārbaudes tiek veiktas, pūšot alkometra virzienā, nevis trubiņā. Tehniski saskaņā ar policistu lietotā alkometra AlcoQuant 6020 lietošanas pamācību to sauc par "pasīvā mērījuma režīmu". Attiecībā uz šo režīmu lietošanas pamācības 9.1.punktā teikts: "Mērījumu skaits pasīvajā režīmā nedrīkst pārsniegt 10% no kopējā mērījumu skaita. Citādi var tikt sabojāts elektroķīmiskais sensors." Vārdus "nedrīkst pārsniegt 10%" ražotājs ir uzsvēris ar pasvītrojumu. Tātad, no videoieraksta ir redzams, ka, pirmkārt, policisti nav apmācīti lietot šo alkometru. Otrkārt, reida laikā visiem alkometriem visdrīzāk tika sabojāts elektroķīmiskais sensors un šādi mērījumi nav derīgi personas sodīšanai

Vēl maza piezīme par pašu reidu tiesiskumu. Administratīvā rajona tiesa 2012.gada 03.janvāra spriedumā lietā Nr.A420750510 10.punkta pirmspēdējā rindkopā norāda:

„Tādejādi ir secināms, ka policijas darbiniekam tiesības apturēt transportlīdzekli likumā ir paredzētas divos gadījumos:

1) pēc Valsts policijas vai teritoriālās policijas pārvaldes priekšnieka norādījuma plānotu pasākumu izpildes laikā, lai aizturētu meklēšanā izsludinātas personas un transportlīdzekļus vai atklātu transportlīdzekļu vadītājus, kuri vada transportlīdzekli alkohola reibumā, narkotisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē vai bez transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām;

2) ir pamats domāt, ka transportlīdzekļa vadītājs pārkāpis ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu prasības vai transportlīdzeklis tiek izmantots likumpārkāpuma izdarīšanā.”

Jāatzīmē, ka šis spriedums stājies spēkā. Šajā lietā tiesa atzina, ka policija prettiesiski apturēja transportlīdzekli, kā arī prettiesiski pieprasīja veikt alkometra pārbaudi. Autors pilnībā pievienojas tiesas un pieteicēja viedoklim, ka transportlīdzekli drīkst apturēt tikai tad, ja ir izdarīts pārkāpums.

Taču videoierakstā redzamajā gadījumā, autora ieskatā, tiesības veikt reidus ir antikonstitucionāli un patvaļīgi paplašinātas (cita lieta, ja būtu izbēguši cietumnieki un jābloķē ceļi, lai pārbaudītu visus transportlīdzekļus). Turklāt autora rīcībā ir pierādījumi, ka policijai reidi ir 365 dienas gadā, jo pavēles par reidiem tiek izdotas katru mēnesi uz mēnesi. Autoram nav saprotams un pieņemams, kāpēc mūsdienu Latvijā, ceļā no Rīgas uz Jūrmalu svētkos tevi divas reizes aptur aizbarikādētos ceļa posmos, liek gaidīt pazemojošās rindās un tad 99% gadījumu tāpat nekādus pārkāpumus nekonstatē. Autors nevienā Eiropas valstī nav redzējis nevienu reidu, kur godprātīgi vadītāji tiek bezjēdzīgi pazemoti.

Minēšu kādu piemēru no ASV Augstākās tiesas prakses identiskā situācijā. Uzreiz atzīmēšu, ka atsaukšanās uz ASV u.c. valstu tiesu praksi dažādu juridisku risinājumu meklēšanā ir bieži sastopama Latvijas tiesu praksē. Piemēram, LR Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 2005.gada 27.oktobra lēmumā lietā SKK-405 atsaucās uz vairākiem ASV tiesu spriedumiem un tiesisko regulējumu dažādos štatos, definējot jēdzienu „prostitūcija.” Attiecībā uz braukšanu dzērumā Virdžīnijas štata tiesa ar 2008.gada 05.februāra spriedumu lietā Joseph A.Moses Haris, JR. v. Commonwealth of Virginia (Nr.2320-06-2) pieņēma noteikumu (ASV ir precedentu sistēma, kur tiesu spriedumiem ir likuma spēks), ka aizliegts apturēt transportlīdzekļa vadītāju pat tad, ja viņš ir alkohola reibumā, ja viņš nav izdarījis nekādu pārkāpumu. ASV Augstākā tiesa nepieņēma sūdzību par šo spriedumu, tādējādi tas ar šādu noteikumu stājās spēkā.

Nobeigumā, autora viedoklis ir, ka šo bezjēdzīgo reidu vietā Latvijā ir jāstrādā pie tā, lai no autovadītāju apziņā iesakņotos doma, ka pārkāpuma gadījumā ar ceļu policiju nevarēs neko “sarunāt” un būs vien jākļūst par velobraucēju kā tas, piemēram, ir Igaunijā. To varētu ļoti vienkārši un lēti mainīt dienas laikā. Dažās valstīs policistiem uz pleca uzliek videokameru ar skaņas ierakstu. Ja centrālē maiņas laikā neredz vai nedzird video, policists uzreiz pārtrauc darbu aparatūras remontam/maiņai. Šāds lēts un vienkāršs līdzeklis vienā dienā pilnīgi kardināli mainītu ceļu policistu darba kvalitāti un transportlīdzekļu vadītāju apziņu par neiespējamību kaut ko "sarunāt".

 

E.Džeriņš, mag.iur.


[26.12.2013]
ad
Sodi un punkti