ad
Juridiskā palīdzība autovadītājiem
Kā rīkoties, ja policija grib veikt pārbaudi?
SākumlapaAlkohols › Kā rīkoties, ja policija grib veikt pārbaudi?

Kā rīkoties, ja policija grib veikt pārbaudi?


1. Ja transportlīdzeklis netika vadīts, tad tas ir uzreiz skaidri jānorāda visos dokumentos. Šādā gadījumā administratīvā pārkāpuma protokolā paskaidrojumu sadaļā ir skaidri jānorāda, ka transportlīdzeklis netika vadīts (var pievienot paskaidrojumus ar sīkāku lietas apstākļu izklāstu, norādīt lieciniekus u.c.). Ja policija turpina apgalvot, ka it kā bijusi auto vadīšana, tad nedrīkst atteikties no alkohola pārbaudes, jo par to ir tāds pats sods kā lielākais sods par auto vadīšanu alkohola reibumā.

2. Vispirms policijai ir jāpārliecinās par to, vai pirms pārbaudes persona nav ēdusi, dzērusi, pīpējusi, lietojusi medikamentus. Ja ir, tad tādā gadījumā ir jānogaida 15-20 minūtes. Tas tāpēc, ka, piemēram, kakla aerosols Jox un daudzi citi medikamenti pēc to lietošanas var uzrādīt pat vairāk par 4 promilēm, jo tie satur spirtu. Tabakas dūmi var sabojāt alkometra AlcoQuant mērīšanas sistēmu.

3. Policija pārbaudi ar alkometru drīkst veikt tikai ar autovadītāja piekrišanu. Autovadītājam ir tiesības atteikties no policistu piedāvātās pārbaudes, bet tad 2 stundu laikā ir jādodas uz ārstniecības iestādi medicīniskās pārbaudes veikšanai. Tas pats notiek tad, ja vadītājs atsakās no otra mērījuma vai neparaksta pārbaudes protokolu.

4. Autovadītājs drīkst pieprasīt uzrādīt alkometra verifikācijas apliecinājumu (verifikācijas sertifikāts/uzlīme).

5. Ja autovadītājs nepiekrīt alkometru mērījumiem, tad ir svarīgi neparakstīt autovadītāja pārbaudes protokolu, kur reti kurš izlasa iepriekš tipogrāfiski iedrukātu tekstu: "Es piekrītu pārbaudes rezultātiem." Tiesa parasti atzīst par nederīgiem mērījumus arī šī dokumenta parakstīšanas gadījumā, ja vadītājs vismaz administratīvā pārkāpuma protokolā vai tam pievienotos paskaidrojumos norāda, ka nepiekrīt pārbaudes rezultātiem.

6. Nepieciešams pārliecināties, vai alkometra izdrukā redzamais rādījums ir tāds pats kā uz alkometra redzamais (alkometram tas jārāda 15 minūtes).

7. Ārstniecības iestādē medicīniskajā pārbaudē alkohola noteikšanai parasti tiek piedāvāta izelpotā gaisa pārbaude vai asins paraugu nodošana. Vadītājiem, kuri nepanes asinis, ir tiesības atteikties nodot asinis, jo alkoholu var konstatēt arī urīnā un siekalās.

8. Medicīnisko pārbaudi drīkst veikt sertificēts narkologs vai cits ārsts, kurš ir sertificēts veikt medicīnisko pārbaudi. Ārstam ir jāinformē autovadītājs par pārbaudes rezultātiem. Autovadītājam ir tiesības nepiekrīt pārbaudes rezultātiem, tad medicīniskās pārbaudes protokolu sagatavo tikai pēc atkārtotas paraugu analīžu veikšanas.

 

E.Džeriņš, mag.iur.


[07.10.2013]
ad
Sodi un punkti