ad
Juridiskā palīdzība autovadītājiem
Alkometri
SākumlapaAlkohols › Alkometri

Alkometri


Normatīvo aktu prasības attiecībā uz mērīšanas ierīcēm

Alkohola ietekmes mērīšanas ierīces ir pakļautas metroloģiskajai kontrolei. Katrai ierīcei ir jāveic tipa apstiprināšana (apliecina tipa apstiprināšanas sertifikāts) un pirmreizējā verificēšana (apstiprina pirmreizējās verificēšanas atzīme).

Alkometriem ir jāveic atkārtota verificēšana divas reizes gadā, ko apliecina attiecīgās verificēšanas sertifikāts un verificēšanas uzlīme. Alkometrs ir aprīkots ar kompaktu printeri, kurš izdrukā izdruku ar alkometra numuru, pārbaudes laiku, mērījuma rezultātu u.c. informāciju.

Personu nedrīkst sodīt, pamatojoties uz neverificēta alkometra rādījumiem.

Ražotāju noteiktie alkometru lietošanas noteikumi

Šobrīd policija izmanot AlcoQuant 6020 alkometrus. Ražotājs arī ir noteicis dažādas prasības attiecībā uz alkometra lietošanu. Piemēram, alkometram reizi 6 mēnešos jāveic kalibrēšana, lai garantētu veikto mērījumu precizitāti. Alkometra lietošanas pamācībā ir arī tādas norādes, ka alkohola paliekas mutē sagroza mērījumus, tāpēc jānodrošina, ka persona nav lietojusi alkoholu vismaz 15 minūtes pirms mērījumu veikšanas. Tabakas dūmi izelpotā gaisā sabojājot mērīšanas sistēmu.

E.Džeriņš, mag.iur.


[02.10.2013]
ad
Sodi un punkti